Lepo urejena okolica polepša bivališče in doda prijetnejše vzdušje

Urejanje okolice doma je za marsikoga časovno precej zahtevno, nadležno pa tudi stresno delo. To zlasti velja za tiste, ki imajo večje težave pri prostorski predstavi. Najpomembneje je, da pri takšnem opravilu upoštevamo dva ključna faktorja. To sta estetika in praktičnost.

Cilj vsakogar med nami je, da je okolica doma očem čim bolj prijazna in maksimalno izkoriščena. Najpogostejša krasitev okolice so okrasne rastline. Čeprav niste strastni vrtičkar, je na voljo veliko nezahtevnih sort rastlin, ki so estetsko izjemno prijetne. Okoli svojega bivališča lahko posadite živo mejo ali grmovje. Poleg zelene popestritve to lahko učinkovito služi tudi kot oznaka vaše parcele.

Cilj vsakogar med nami je, da je okolica doma očem čim bolj prijazna in maksimalno izkoriščena. Najpogostejša krasitev okolice so okrasne rastline.

Prostor za druženje

Pri urejanju okolice hiše ne pozabite na prijeten prostor za druženje. Na dvorišče postavite mizo in klopi. Poleti vam takšna oprema lahko odlično služi pri druženju z najbližjimi na svežem zraku. Poleg kotička za druženje lahko sezidate peč ali zunanji kamin. Poskrbite za barvno in oblikovno skladnost pohištva.

Večja okolica lahko predstavlja prostor za športne aktivnosti. Na betonirano dvorišče lahko inštalirate drog, tablo in koš za košarko. Če imate večjo trato, postavite gol za igranje nogometa. Za družine z majhnimi otroki pa so izjemno dobrodošla otroška igrala.

Estetski objekti v domači okolici

Urejanje okolice vašega doma lahko popestrite s postavljanjem različnih estetskih objektov. Odlična izbira je na primer vrtni paviljon. Če imate dovolj prostora za dekoriranje, na vrt postavite prečudovite kipce. Izogibajte pa se postavljanju lažjih objektov iz manj kakovostnega materiala, saj jim močnejši veter lahko odnese.

Za piko na i v okolico svojega bivališča postavite še vodni sistem, na primer bazen, potok, manjše jezero, manjšo vodno fontano. Ne glede na to, za kakšen sistem se boste odločili, se boste v peklenski poletni vročini lahko hladili ob ali v vodi.

Za najučinkovitejše urejanje okolice svojega doma pa si lahko omislite tudi strokovno pomoč. Številna podjetja ponujajo vrtnarska opravila, skrb za vrtno pohištvo, generalno čiščenje okolice in še bi lahko naštevali.

Pogosto tudi svojci starejši osebi ne zmorejo v zadostni meri pomagati, zato je še toliko bolj dobrodošla zunanja pomoč na domu. S pomočjo takšne storitve se nadomesti potreba po institucionalnem varstvu.

Pomoč na domu je pretežno namenjena starejšim osebam

Ker starejši ljudje zaradi bolezni ali drugih težav, ki so povezane s starostjo, ne zmorejo več v celoti oskrbovati svojega doma, jim ne treba nekako pomagati. Pogosto tudi svojci starejši osebi ne zmorejo v zadostni meri pomagati, zato je še toliko bolj dobrodošla zunanja pomoč na domu. S pomočjo takšne storitve se nadomesti potreba po institucionalnem varstvu. Posamezniku pa se tako zagotovi, da lahko čim dlje ostane v svojem domačem okolju.

Pomoč na domu in njen obseg pa se prilagodita glede na potrebe posameznika. Storitev lahko obsega številne vrste pomoči, na primer pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih – pomoč pri oblačenju in slačenju, hranjenju, opravljanje osnovnih potreb, vzdrževanje in nega.

Gospodinjska pomoč in zagotavljanje socialnih stikov

Pri obnemoglih starejših osebah je izjemno dobrodošlo, da se jim pomaga tudi v gospodinjstvu. Lahko se jim prinaša en ali več pripravljenih obrokov, nakupuje živila, pripravlja obroke, pomiva posodo, čisti bivalne prostore, postilja, vzdržuje spalni prostor.

Starejši osebi se mora prav tako omogočiti učinkovito ohranjanje socialnih stikov, na primer vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s sorodstvom, s prostovoljci. Lahko se jo spremlja pri opravljanju nujnih obveznosti. Za vse omenjene storitve lahko poskrbi pristojna občina, ki izbere izvajalca za izvajanje, in sicer v okviru mreže javne službe.

V prvi vrsti so pomoči na domu upravičene vse oseb, ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ter okoliščin niso sposobne samostojnega življenja.

Kdo vse je lahko upravičenec pomoči na domu

V prvi vrsti so pomoči na domu upravičene vse oseb, ki so stare nad 65 let in zaradi starosti ter okoliščin niso sposobne samostojnega življenja. V kategorijo upravičencev sodijo tudi osebe s statusom invalida, ki prav tako ne zmorejo samostojno živeti. Stopnja ter vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.

Pravico do takšne storitve imajo tudi kronični bolniki in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki se jim ne priznava status invalida, po oceni pristojnega centra za socialno delo pa so nesposobne za samostojno življenje. Enako velja za hudo bolne otroke ali pa otroke s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.

Na sploh pa velja, da je upravičenec upravičen pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Storitev je plačljiva, lahko je delno sofinancirana s strani občine. Upravičenci, ki ne zmorejo plačila, lahko zaprosijo za oprostitev plačila storitve pri pristojnem Centru za socialno delo. Cena posamezne storitve se določa v skladu z metodologijo, ki je predpisana v posebnem Pravilniku.

Objave iz iste kategorije: